Telefon

+420 724 556 760

E-mail

magicka.aromaterapie@gmail.com

Otevírací doba

Dle dohody

Jedná se o jedinečný pohled na energetická místa v těle dle moderního druidství, evropsky ekvivalent k indickým čakrám. Inspirace k tomuto konceptu se nalézá ve středověké bardské básni barda Ameirgina, The Cauldrons of poesy – Kotle poezie. 

Základní informace o systému tří kotlů:

 • Jedná se o tři hlavní energetické body v těle se kterými pracuje například widda.
 • Tři kotle v těle korespondují s hlavními třemi mytologickými kotli v keltské mytologii.
 • Tři kotle souvisí s velmi konkrétními projevy v těle.
 • V momentě narození jsou kotle harmonizované. Představa – jako by v kotlích proudila voda rovnoměrně, žádný nevysychá, ani nadměrně nepřetéká. Způsobem života se však kotle dostávají do nerovnováhy a je třeba je opět harmonizovat, sjednotit vytékání a přítok „kapaliny“ (energie).
 • Moderní koncept vychází z Wiccy, ale určité návody na harmonizaci energetických center v těle nacházíme i ve Wydě. Původní zdroje jsou však v básni The Cauldrons of poesy, pravděpodobně ze 7. století, zaznamenána byla později ve 14. stol. Báseň mluví o tom, jaký je význam kotlů – o rozvoji a zdokonalení, vzdělávání člověka a duše prostřednictvím poesie, umění a bardského učení. Pouze mistři bardi dokáží skrze umění harmonizovat kotle v těle. 
 • Kotle souvisí s částmi lidské duše – vnitřní já, vyšší já a něco nedosažitelného.
 • Pokud s kotli pracujeme a vnímáme je, tak se rozšiřují a rozvíjejí a tím nás i lépe vyživují a pomáhají nám rozvíjet naše talenty, zdraví a schopnosti. Pokud však péči zanedbáváme, neproudí energie a tím pádem strádáme na těle i na duchu. 
 • Umístění kotlů – genitálie, srdce a hlava.
 • AWEN – inspirace, kterou přitahujeme do života, jakýsi zdroj informací z nedosažitelné sféry, astrálu. Harmonizací kotlů a aktivitou plynoucí z harmonie vyzařujeme AWEN do světa.

První kotel

KOTEL BOHA BRANA – ČERNÁ – COIRE GORIATH – KOTEL ANWN
Ohříván dechem devíti panen

 • Kotel znovuzrození země
 • Kotel varu, ohřevu a vývoje
 • Lůno/mateřská Bohyně
 • Spodní svět, zásvětí, znovuzrození
 • Napojení na neživou přírodu
 • Instinkty a základní pudy pro život
 • Předci, tradice, magie
 • Plodnost
 • Umožňuje přehodnocení dosavadního života a očistu
 • V ideálním stavu směřuje hrdlem vzhůru
 • Nemoc jej uvádí v nerovnováhu, v okamžiku smrti se převrací dnem vzhůru

Projev disharmonie:

 • Nejvíce stabilní, protože se jedná o sféru pudů, tedy částečně nevědomého chování. Je však závislý na harmonii druhého a třetího kotle.
 • Nemoci močového systému
 • Nemoci pohlavního systému
 • Nemoc prostaty
 • Neplodnost
 • Hormonální disharmonie

AWEN

 • Genitálie a kotníky
 • Awen manifestované v hmotě

Druhý kotel

BŮH DAGDA – ZELENÁ – COIRE ERNMAE 

 • Kotel hojnosti, bezpečí a zázemí
 • Je vždy plný
 • Kotel pohybu a blahobytu
 • Centrum emocí, prožívání, cítění, empatie a lásky
 • Vazby na ostatní
 • Tvorba
 • Představuje náš střed, životní i emoční stabilitu
 • Katalyzátor mezi myšlením a pudy
 • Postavením směřuje do strany

Projev disharmonie

 • Nastává, když přestaneme vnímat pocity sebe sama i svého okolí
 • Ignorantské a sobecké jednání
 • V momentě disharmonie se otáčí dnem vzhůru a naše city padají pouze na úroveň pudů.
 • V těle se disharmonie projeví srdečními a dýchacími obtížemi, problémy s trávením, bolesti a zranení paží.
 • Disharmonii se můžeme vyhnout práci na emoční stabilitě, nebo skrze utrpení a radost, když si obě roviny prožijeme naplno, poučíme se a tím se dostaneme do pomyslného středu.
 • Druhý kotel lze harmonizovat i hlubokou básnickou činností, ponořením se do inspirace a tím se dotknout svých citů.

AWEN

 • Srdce a obě zápěstí
 • Awen emocí a výroby, tvorby, centra duše.
 • Tribann – střed a harmonie, moment, kdy přitahujeme Awen do sebe a tvorbou zase pouštíme Awen dál do světa. Přitahujeme i vyzařujeme.

Třetí kotel

CERRYDWEN – ČERVENÁ – COIRE SOIS

 • Kotel poznání, inspirace, myšlení a komunikace
 • Získáváme díky němu vyšší poznání a moudrost
 • Centrum etiky, morálky
 • Posiluje se praxí, studiem a znalostmi
 • Představuje nedosažitelnou úroveň bytí
 • Postavení hrdlem dolů, při disharmonii se odvrací hrdlem vzhůru

Projevy disharmonie

 • Disharmonie nastává, když jednáme proti vlastní vůli a morálním kodexům, když konáme vědomě špatně
 • Nejvíce vystaven disharmonii, protože všeobecně přeceňujeme mysl a ta je pak přetížena, první a druhý kotel strádá. Srdce vysychá, hlava přetéká. Když je třetí kotel v zásadní disharmonii, jsou pak vyosené všechny tři kotle.
 • Projevuje se mentálními poruchami, špatným vnímáním, slábnutím smyslů, vytržeností z reality, neschopnosti vnímat okolí, migrény, noční můry
 • Harmonizuje se pouze myšlením, moudrostí a mistrovstvím bardství

AWEN

 • Čelo a spánky
 • Awen myšlení, moudrosti a znalostí

Obecné techniky harmonizace kotlů

 • Tvorba a četba kvalitní poezie, vzdělávání a rozvoj ducha
 • Stromová meditace – napojení a zemi a nebe, harmonizace energie v těle
 • Wydda – novodobé druidské, přírodou inspirované cvičení s tělem
 • Vědomá práce se stíny, nepřestat se poznávat a prozkoumávat hlubiny vlastního bytí.
Autorské schéma Tří kotlů v lidském těle

Zdroje:

Erynn Rowan Laurie – Ogam: Weaving Word Wisdomhttp://ancientmusic.co.uk/files/cauldron_of_poesy.pdf
Cesta Druida

Přečtěte si také