Telefon

+420 724 556 760

E-mail

magicka.aromaterapie@gmail.com

Otevírací doba

Dle dohody

Rituál (z latinského ritualis = obřadný), obřad, ceremonie, ceremoniál je způsob chování založený na tradičních, osvědčených, prověřených pravidlech, normách. Rituál je magický akt, který ovlivňuje hmotný svět jinými cestami než přímou interakcí. Rituály vychází z predispozice vzájemného propojení jednotlivých částí světa mimo úroveň běžné kauzality. C. G. Jung nazýval tyto jevy tzv. synchronicitou. Rituál je tak nástroj, který nám může velice efektivně pomoci v situacích, které nelze řešit racionálně. V životě člověka dokáží otevřít mnohé zavřené dveře a odstranit překážky na cestě.

Rituály jsou součástí lidského života již od pravěku, jejich potřeba je postavena na archetypálních základech a přímo souvisí s vědomím a jeho propojením se světem. Jsou zde rituály lidové, církevní, ochranné, přírodní, přechodové či magické. Všechny jsou postaveny na stejném základě a všechny mají své místo a upotřebení v životě člověka.

Rituální teorii a praxi studuji již více než 10 let a to převážně v rámci mého působení ve spolku luzs.cz, kde mi bylo dopřáno odborné vedení, zdroje i motivace. Mentoring pro rituální a magickou praxi se mi dostává i od profesorů, terapeutů a profesionálních šamanů, u kterých již léta svou praxi konzultuji.

Potřeba přechodových rituálů v životě je něco archetypálního, co nás podvědomě přitahuje. Bohužel naše doba se vyznačuje mimo jiné i tím, že se přechodové rituály omezují na několik okamžiků v životě (maturita, svatba, pohřeb…) a zcela se zapomíná na jiné důležité životní okamžiky (těhotenství, porod, rozchod), nebo cyklické opakování v rámci roku (svátky kola roku). Vzrůstající poptávka po rituálech různého typu jen poukazuje na to, že nám jejich přítomnost ve společnosti chybí a že si podvědomě jejich důležitost uvědomujeme.

Rituál je nástroj, který nám může velice efektivně pomoci přijmout novou situaci, nebo nastavit svou mysl na nový způsob uvažování. Je to způsob, jak se vědomě přivítat i rozloučit, jak opustit co už v životě nechceme, nebo přitáhnout to, co nám chybí. Jakýkoliv přechodový, nebo jiný magický rituál nám nabízí oporu a možnost průběžně reflektovat životní fázi. Díky tomu si v sobě děláme pomyslný pořádek a neakumulujeme v sobě nastřádané emoce, zážitky a potřeby, které nejsou zpracované. Tím v sobě rituál nese jistý prvek terapie a podpory, kterému Alexandro Jodorowsky říká Psychomagie a řadí se mezi nástroje psychterapie.

Tvorba rituálů na zakázku

Při tvorbě rituálů se inspiruji v odborné literatuře, historických pramenech i ve vlastní intuici, která pramení z nabitých zkušeností. V neposlední řadě je důležitá konzultace s klientem, aby rituál korespondoval s jeho osobností a potřebou.

Při rituálech spolupracuji se svým partnerem (dovovaapotheka.cz), se kterým společně praktikujeme 6 let. Za tu dobu jsme vytvořili desítky rituálů na různá témata. Pracujeme jak se skupinami lidí, tak i dálkově na zakázku pro jednotlivce.

Příklad služeb

  • Rituál na zakázku dle potřeb klienta (milostná magie, ochrana a exorcismus, očista, ovlivnění aj.)
  • Přechodové rituály
  • Svatební a pohřební rituál
  • Rituály Kola roku – návod pro soukromou praxi
  • Výroba ochranných amuletů a talismanů
  • Výroba magických a rituálních předmětů
  • Využití magického potenciálu aromaterapie, vykuřování a práce s bylinami na posílení záměru

Jak pracujeme

Pokud máte zájem o tuto službu, neváhejte mě kontaktovat přes e-mail, nebo kontaktní formulář. Obratem se s Vámi spojím a společně probereme Vaše téma a ideální techniku, se kterou budeme pracovat.